Misija

Misija – mokykla padeda jaunam žmogui pasirengti  tolesniam mokymuisi ir gyvenimui:

  • suteikia galimybę vaikui gauti pagrindinį išsilavinimą;
  • padeda kiekvienam vaikui pažinti ir išreikšti savo gebėjimus formalioje ir neformalioje veikloje;
  • kuria saugią, sveiką ir jaukią ugdymosi aplinką;
  • sudaro sąlygas siekti ugdymosi kokybės, atitinkančios šiuolaikinio besikeičiančio pasaulio iššūkius, pagal vaikų pastangas, gebėjimus ir poreikius.