Vizija

Saugi, demokratiška,  atvira kaitai, Lietuvos  Nepriklausomybės Akto signataro Prano Dovydaičio vardo siekianti, pagrindinė mokykla, organizuojanti ugdymo(si) procesą taip, kad vaikas taptų asmenybe, gebančia sėkmingai adaptuotis besikeičiančiame pasaulyje.

Čia kiekvienas mokinys:

  • žino savo gabumus, suvokia savo unikalumą;
  • moka įsivertinti savo pasiekimus, juos tobulindamas kelti ir koreguoti tikslus;
  • moka bendrauti, gerbia kitą asmenį;
  • geba bendradarbiauti, dalyvauja bendrose veiklose;
  • prisiima atsakomybę už savo pasiekimų kokybę bei elgesį;
  • prisideda prie mokyklos, miesto gerovės tobulinimo.