Dvasinio dėkingumo pamoka „Ačiū, kad esate“

 Spalio 28 d. netradicinėje aplinkoje įvyko 8 klasių mokinių dorinio ugdymo (tikybos) pamoka „Ačiū, kad esate“. Buvome svečiuose pas Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus Širdies kleboną kun. teol. dr. Žydrūną Kulpį.

Visų Šventųjų išvakarėse 8 klasių mokiniai, tikybos mokytoja su mokyklos pavaduotoja Asta Daugirde vyko pas kleboną pasidžiaugti kelionės į Šiluvą ir Kryžių kalną įspūdžiais ir padėkoti už klebono suteiktą finansinę paramą šiai kelionei. Sėdėdami parapijos namuose prie vaišių stalo ir gurkšnodami karštą arbatą, dalinomės tikėjimu ir svarstėme, ar lengva būti misionieriumi savame krašte, su kokiais dabarties iššūkiais susiduria žmonės. Ypač rūpėjo, kaip jaunimas galėtų apginti krikščioniškas vertybes. Kokia šių dienų jaunimo misija? Patyrėme bendrystės ir dalinimosi džiaugsmą, padėkojome klebonui už dvasinį palydėjimą. Grįždami į mokyklą, uždegėme ant Kazlų Rūdoje tarnavusių kunigų kapų žvakutes. Su dėkingumu širdyje galime drąsiai sakyti mūsų kunigams: „Ačiū, kad esate, stiprinate ir vedate tikėjimo keliu!“

Tikybos mokytoja Jolita Paužienė