Gamtosauginių mokyklų programa

medisPATVIRTINTA: Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos direktoriaus 2014 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. V–70

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS GAMTOSAUGINĖS VEIKLOS VEIKSMŲ PLANAS 2014-2015 M. M. 

Tikslas: Formuoti praktinės aplinkosauginės veiklos įgūdžius, ugdyti mokinių kūrybiškumą, pilietiškumą bei aplinkosauginį mąstymą.

Uždaviniai:

 • Ugdyti jauną žmogų – laisvą, mąstantį, sugebantį apsispręsti ir racionaliai veikiantį bet kurioje aplinkosaugos srityje;
 • Siekti kiekvieno mokyklos bendruomenės nario atsakomybės ir iniciatyvumo gerinant ekologinę veiklą;
 • Informuoti visuomenę apie savo mokyklos bendruomenės veiklą įvairiuose informacijos šaltiniuose.

Veiklos veiksmų planą vykdo: Gamtosauginio komiteto nariai, klasių auklėtojai, dalykų mokytojai

Naudojami darbo metodai: Projektai, akcijos, konkursai, edukacinės pamokos, parodos, stendai.

Visuomenės informavimas apie GMP: Apie vykdomą gamtosauginę veiklą mokyklos bendruomenė informuojama gamtosauginiame stende, mokyklos internetinėje svetainėje., vietinėje spaudoje.

El.Nr. Renginiai Mėnuo Atsakingi asmenys
Gamtosauginio stendo parengimas. 09 mėn. Žemaitienė R.
Gamtosauginio komiteto narių rinkimas. 09 mėn. Žemaitienė R.
Mokyklos aplinkosauginis auditas. 09 mėn. Žemaitienė R.
Miško diena. 09 mėn. Gamtosauginis komitetasKazlų Rūdos MMUICV
Ekskursija į Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrą. 09 mėn. Žemaitienė RPetraitienė D.V.
6. Gamtosauginio kodekso kūrimas. 09-10 mėn. Gamtosauginis komitetasMokyklos bendruomenė
7. Konferencija „Gyvenimo aplinkos kokybės gerinimas Kazlų Rūdoje“. 09 mėn. Gamtosauginis komitetasŽemaitienė RPetraitienė D. V.Banionienė J.
8.  Paroda „Gamtosauginis kodeksas“. 11 mėn. Gamtosauginis komitetasŽemaitienė RKlasių vadovai
9. Fizikos netradicinė pamoka „Lietuvos energijos gavimas ir panaudojimas“( Išvyka į Kruonio HAE)Filmo apie išvyką kūrimas. 09 mėn. Balnienė A.
10. Akcija „Sveikatingumo pertraukų savaitė.“ 09 mėn. Gamtosauginis komitetasKazlų Rūdos VSPS
11. Lietuvos 6-oji gamtos mokslų olimpiada. 09 mėn. Gamtosauginis komitetas
12. Akcija „Puošiame mokyklos koridorių palanges“.  09-11 mėn. Gamtosauginis komitetasMokyklos bendruomenė
13. Integruota anglų kalbos pamoka „ Iš įvairių antrinių žaliavų papuošti darbužiai“ 09-10 mėn. Kvietkauskienė J.
14. Pokalbiai su mokiniais apie asmens higieną. 10 mėn. Gamtosauginis komitetasKazlų Rūdos VSPS
15. Projektas Elektronikos platintojų asociacijos ,,EPA“ ir partnerių ,,Mąstau, rūšiuoju, gyvuoju“. 09-10 mėn. Gamtosauginis komitetasMokyklos bendruomenė
16. Akcija „Pagerbkime mirusiuosius“ (senųjų kapinių tvarkymas).  10 mėn. Gamtosauginis komitetasMocevičiūtė R.Žemaitienė R.
17. Tradicinė miškų švarinimo akcija „ Švari gamta – darni tauta“. 10 mėn. Gamtosauginis komitetasŽemaitienė R.
18. Fizikos pamoka netradicinėje aplinkoje ( Ekskursija į Molėtų Etnokosmologijos muziejų). 10 mėn. Balnienė A.
19. Išvyka į Lietuvos liaudies muziejų.Paroda Aplankius Lietuvos liaudies buities muziejų“. 09 mėn.
 1. Raškinienė

I.Juškaitė-Lipskienė

20. Akcija „Rink baterijas“ .  09-05 mėn. Gamtosauginis komitetasMokyklos bendruomenė
21. Išvyka į Kazlų Rūdos miesto naują katilinę. 09-05 mėn. Gamtosauginis komitetas
22. Akcija „ Rūšiuokite, rinkime makulatūrą“ . 11-04 mėn. Gamtosauginis komitetasMokyklos bendruomenė
23. Edukacinė pamoka „Kaip rūšiuoti atliekas?“Filmo „Šiukšlės“ peržiūra ir aptarimas. 12-01 mėn. Gamtosauginis komitetasDalykų mokytojai
24. Fotografijų konkursas „Auksinis ruduo“. 11-06 mėn. Gamtosauginis komitetasMokyklos bendruomenė
25. Fotografijų paroda „Miško dvasia“. 10-11 mėn. Balnienė AVaitiekūnienė D.Mokyklos bendruomenė.
26. Susitikimas su Kazlų Rūdos savivaldybės vyriausiu ekologu. Tema „ Komunalinių atliekų tvarkymo sistema ir jos vystymas iki 2020 metų“. 12 mėn. Gamtosauginis komitetasDalykų mokytojai
27. „Gyvybės medis“ – aplikacijų paroda. 11 mėn. Kairienė S.Mokyklos bendruomenė
28. Gamtos mokslų konkursas „Olympis“. 11 mėn. Gamtosauginis komitetasDalykų mokytojai
29. Konkurso „Europrotai“ rudeninis sezonas Kazlų Rūdos savivaldybės bibliotekoje. 11 mėn. Gamtosauginis komitetasPetraitienė D.V.Žemaitienė R.
30. Edukacinės išvykos į medžio apdirbimo įmones. 11-12 mėn. Gamtosauginis komitetasPetraitienė D. V.Žemaitienė R.
31. XV Šešupės baseino jaunųjų gamtininkų konferencija. 12 mėn. Gamtosauginis komitetasPetraitienė D. V.Žemaitienė R.
32. Gruodžio 1-oji Pasaulinė AIDS diena. 12 mėn. Klasių vadovaiKazlų Rūdos VSPS
33. Kalėdinių žaisliukai, dekoruoti miško gėrybėmis. 12 mėn. Banionienė J.Kairienė S.Greifenbergerienė I.Janušauskas R.Bašinskienė V.Mokyklos bendruomenė
34. Integruota anglų kalbos pamoka „Žalioji planeta“.Atviruko gamyba iš antrinių gamyba . 01 mėn. Makauskienė L.Klasių vadovai
35. „Mūsų miško gyvūnai“. 01 mėn. Vaitiekūnienė D.Mokyklos bendruomenė
36. Konkursas „Laiškas žemei“. 03 mėn. Gamtosauginis komitetasKlasių vadovai
37. Ekskursija į Kazlų Rūdos vaistines. 04 mėn. Gamtosauginis komitetasPetraitienė D.V.
38. Paroda „Vandens lašelio kelionė“. 03 mėn. Gamtosauginis komitetasPetraitienė D.V.
39. Žaliausios klasės konkursas. 02-04mėn. Gamtosauginis komitetasKlasių vadovai
40. Saugiojo interneto diena. 02 mėn. Klasių vadovaiBotyriūtė D.
41. Paskaita   „Mityba“, „ Antropometrija“. 02-03 mėn. Klasių vadovaiKazlų Rūdos VSPS
42. Gamtos mokslų konkursas „Olympis. 2015 m.“. 03 mėn. Gamtosauginis komitetasDalykų mokytoja
43. Žemės dienos renginys.Jaunųjų miško bičiulių ir 5-6 klasių mokinių eisena, Žemės pasveikinimas, Žemės vėliavos iškėlimas prie Kazlų Rūdos savivaldybės. 03 mėn. Gamtosauginis komitetasDalykų mokytoja
44. Susitikimas su Kazlų Rūdos atliekų tvarkymo darbuotojais. Išvyka į Kazlų Rūdos miesto atliekų tvarkymo aikštelę. 03 mėn. Gamtosauginis komitetas
45. Konkurso „Europrotai“ pavasario sezonas Kazlų Rūdos savivaldybės bibliotekoje. 03 mėn. Gamtosauginis komitetasPetraitienė D.V.Žemaitienė R.
46. Inkilų gamyba „Padovanokime namus sparnuočiams“ technologijų pamokose.Stilizuoto medelio gamyba technologijų pamokose. 01–03 mėn. A.SakalauskasGamtosauginio būrelio „Gerbiu gamtą – saugau save“ nariai“
47. Inkilų kėlimo akcija „.Paukščiai grįžta namo“. 03 mėn. Jaunieji miško bičiuliaiGamtosauginio būrelio „Gerbiu gamtą – saugau save“ nariai
48. Paskaita „Vitaminai“. 04 mėn. Klasių vadovaiKazlų Rūdos VSPS
49. Akcija „Darom 2015 m.“. 04 mėn. Gamtosauginis komitetasGamtosauginio būrelio „Gerbiu gamtą – saugau save“ nariai“Klasių auklėtojai
50. Paroda „Nykstantys gyvūnai“. 04 mėn. Vaitiekūnienė D.Mokyklos bendruomenė
51. Chemijos netradicinė pamoka „Vandens valymo įrenginiai“(Išvyka į Kazlų Rūdos vandens valymo įrenginius). 04 mėn. Gamtosauginis komitetas
52. Medelių sodinimo akcija. 05 mėn. Gamtosauginis komitetas
53. Tarptautinė biologijos įvairovės diena. 06 mėn. Gamtosauginis komitetas
54. Pasaulinė diena be tabako.  05-06 mėn. Gamtosauginis komitetasKazlų Rūdos VSC
55. Baigiamasis renginys„Gamtosauginės mokyklos programos veiklos analizė ir aptarimas “.  05-06 mėn. Gamtosauginis komitetas 
56. Pasaulinė aplinkos apsaugos diena. 06 mėn. Gamtosauginis komitetas

 

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

 GAMTOSAUGINIS KODEKSAS

Šiukšlina dabar visi-

Ir maži ir dideli

Negerai ir negražu

Šiukšlinti visiems kartu!

Ei žmogau, kaip tau negėda,

Visiems matant teršti miestą.

Gal namuose taip elgiesi –

Šiukšlės mėtai ant grindų?!

Jeigu numetei tu šiukšlę,

Gėda turi būt labai.

Šiukšlina tiktai begėdžiai,

Negeri labai vaikai.

Kaip išauklėjo tėvai,

Taip elgiesi tu dabar.

Jei išauklėjo gerai,

Kur mest šiukšles tu žinai!

Pasitaiko ir tetų-

Viską meta ant grindų

Beždžioniauja juk vaikai-

Pagalvokit apie tai.

Mūsų klasė – tai jėga,

Šiukšlės mums ne problema.

Žinom mes, kaip jas rūšiuoti,

Ir nemėtom kur papuola.

Mums graži švari gamta,

Švari mūsų aplinka.

Šiukšlina tik negeri,

Neišauklėti, pikti!

 

Gamtosauginių mokyklų programos audito rezultatai

Atlikta  dalyvavo  mokinių 200 ir  10  bendruomenės narių

 Atliekos

Klausimas Taip  % Ne  % Pastabos
Ar mokykloje rūšiuojamos atliekos? 95 5  
Ar mokiniai žino, kokias atliekas galima rūšiuoti? 65 35
Ar mokykla turi kompostavimo dėžę? 50 50
Ar mokykloje taupomas popierius? 90 10
Ar kopijuoja ant dviejų lapo pusių? 70 30
Ar mokykloje yra pakankamai šiukšlių dėžių? 60 40
Ar mokykloje vaikai vienas kitą ragina nešiukšlinti? 55 45
Ar mokykla dalyvauja šiukšlių rinkimo talkose? 60 40
Ar klasėje turite skrajutė apie atliekų rūšiavimą? 50 50
Ar pasikeitė tavo požiūris į atliekų rūšiavimą? 75 25
Ar pats supranti rūšiavimo svarbą? 80 20
Ar namuose tėvams paaiškinai svarbą atliekų rūšiavimo? 20 80

Mokyklos aplinka

Klausimas Taip  % Ne  % Pastabos
Ar patinka mokyklos aplinka? 20 80  
Ar mokyklos aplinkoje naudojami pesticidai ir herbicidai? 0 100
Ar yra tylių vietų pavėsyje, kur galima būtų kalbėtis? 0 100
Ar mokykla turi parką? 10 90
Ar mokyklos teritorijoje yra suoliukų, vietų prisėsti? 0 100
Ar mokyklos teritorijoje yra medžių? 100 0
Ar mokykla pavasarį kelia inkilėlius 85 15
Ar mokykla žiemą įrengia paukščiams lesyklėles? 0 100
Ar mokykla turi gėlyną? 95 5
Ar mokiniai tvarko mokyklos aplinką? 80 20
Ar mokiniai tvarko miesto aplinką? 15 85
Ar mokyklos koridoriuose yra sėdėjimui minkštasuolių? 20 80
Ar mokyklos teritorijoje yra poilsio aikštelių? 20 80
Ar aplink mokyklą gyvenantys žmonės mėgsta būti mokyklos aplinkoje? 15 85
Ar klasės papuoštos mokinių darbais? 45 55
Ar mokyklos koridoriuose yra organizuojamos mokinių darbų parodos? 80 20
Ar mokinai rašo rašinius, kokią mokyklą jie įsivaizduoja? 60 40
Ar yra mokykloje meno darbų, mozaikų ir kitokių meno dirbinių? 20 80
Ar mokiniai rūpinasi mokyklos aplinka? 49 51
Ar mokiniai žino mokyklos istorija? 75 25
Ar mokiniai žino vietovės istoriją? 65 35
Ar mokiniai žino apie netoliese esančius žymius objektus? 80 20
Ar yra juos matę? 80 20

Energija

Klausimas Taip  % Ne  % Pastabos
Ar mokiniai žino, kaip galima sutaupyti energiją? 45 55  
Ar mokiniai žino, kiek mokykloje yra sunaudojama energijos? 25 75
Ar mokiniai žino apie atsinaujinančią energiją 55 45
Ar mokyklos praktiniame gyvenime susiduriama su atsinaujinančia energija ? 60 40
Ar mokyklos žiemą užkamšomi langai? 10 90
Ar yra ant langų užuolaidos, žaliuzės? 45 55
Ar visos laukinės durys užsidaro automatiškai? 75 25
Ar radiatoriai neuždengti baldais ,lentynomis ? 10 90
Ar visada tuščiuose kabinetuose, klasėse išjungiama šviesa? 85 15
Ar naudojamos elektrą taupančios lemputės? 35 65
Ar kompiuteriai, televizoriai, video aparatūra išjungiama iš karto, kai nebenaudojama? 75 25
Ar kompiuteriai automatiškai išsijungia, kai jie nebenaudojami? 20 80
Ar mokyklos teritorijoje yra poilsio aikštelių? 15 85
Ar aplink mokyklą gyvenantys žmonės mėgsta būti mokyklos aplinkoje? 15 85
Ar klasės papuoštos mokinių darbais? 45 55
Ar mokyklos koridoriuose yra organizuojamos mokinių darbų parodos? 60 40
Ar mokinai rašo rašinius, kokią mokyklą jie įsivaizduoja? 40 60
Ar yra mokykloje meno darbų, mozaikų ir kitokių meno dirbinių? 50 50
Ar mokiniai rūpinasi mokyklos aplinka? 45 55

Vanduo

Ar mokykla stebi, kiek vandens kiekvieną mėnesį sunaudoja? 95 5
Ar tenkina vandens mokykloje kokybė? 50 50
Ar mokyklos vandens čiaupai nelaša? 98 2
Ar vandens bakai tualetuose neleidžia vandens? 95 3
Ar mokykloje yra iškabintos žinutės apie vandens taupymą ir čiaupų užsukimą  nusiplovus rankas ? 90 10

 Sveika gyvensena

Klausimas Taip  % Ne  % Pastabos
Ar mokykloje galima nusipirkti šviežių vaisių per pietus? 15 85  
Ar mokykloje yra kavos, vaisvandenių aparatas? 0 100
Ar mokykloje pietauja daug vaikų? 30 70
Ar mokyklos maistas gaminamas iš šviežių produktų? 83 17
Ar mokyklos valgykloje visada būna šviežių salotų? 27 73
Ar mokiniai turi patirties auginti daržoves mokyklos sode? 0 100
Ar mokiniai turi patirties auginti daržoves namuose, o po to patys valgyti? 55 45
Ar mokiniai yra buvę kaimo ūkyje ? 80 20
Ar mokykloje organizuojama derliaus šventė ? 0 100
Ar mokiniai žino, koks yra normalus kraujo spaudimas? 75 25
Ar mokiniai dažnai sportuoja lauke? 87 13
Ar mokykloje yra įrengtas sporto aikštynas? 0 100
Ar mokykloje organizuojamos sporto šventės? 100 0
Ar mokykla turi sveikos gyvensenos strategiją? 67 33
Ar daromos mankštos per pamokas? 80 20
Ar mokiniai turi pakankamai žinių apie maistą ? 85 15
Ar mokinai rūko mokykloje? 96 14
Ar yra mokytojai rūko mokykloje? 0 100

 Miškas

Ar mokiniai rūpinsi mišku? 79 21
Ar pažįsta miške augančius augalus, medžius, gyvenančius žvėris? 65 35
Ar mokykla maitina paukščius žiemą? 0 100
Ar mokiniai sodina medelius? 88 12

 Transportas

Ar mokyklos personalas ir mokiniai į mokyklą dažniausiai,a eina pėsčiomisb važiuoja dviračiu

c autobusais o ne automobiliais

6510

25

90
Ar mokykla turi dviračių aikštelę ? 0 100
Ar mokykloje vaikams aiškinamos eismo taisyklės? 95 5
Ar mokykloje kalbama apie saugų važiavimą dviračiais? 99 1
Ar mokyklos automobiliai varomi dujomis užsukimą? 3 97
Ar mokykla informuoja  mokinius apie mokyklos transporto politiką bei galimybes? 11 89

 Mūsų atliktas Gamtosauginių mokyklų programos auditas parodė, kad mokykloje yra daug sričių, kuriose būtina daug dirbti. Pagalvojome ir nusprendėme, kad svarbiausia mums išsiaiškinti, pagilinti žinias ir praktinius įgūdžius atliekų tematikoje.

Mokyklos Gamtosauginis komitetas

Mokyklos Gamtosauginių mokyklų programos veiklos įsivertinimas

Pagal Gamtosauginių mokyklų rekomendacijas, norint įsitikinti, ar viskas vyksta taip, kaip  numatyta veiksmų plane, būtina atlikti tarpinį tyrimą ir  įvertinti jau turimus pasiekimus. Būtina atlikti mokinių apklausą, ar pasikeitė jų žinios apie atliekas, ar padidėjo jų sąmoningumas.

Apklausos anketos

Gamtosauginio komiteto klausimai mokiniams ir bendruomenės nariams įsivertinimui ir pokyčių įvertinimui

Mūsų mokykla pirmą kartą dalyvauja Gamtosauginių mokyklų programoje. Veiklos sritis „Atliekos“. Pastaba. Ne į visus klausimus galima atsakyti Taip arba Ne. Šių klausimų atsakymus galite rašyti į skiltį „Pastabos“.

Apklausta   mokinių 150 ir  7 bendruomenės narių

Klausimas Taip  % Ne  % Pastabos
Ar mokykloje rūšiuojamos atliekos? 99,8 0,2  
Ar mokiniai žino, kokias atliekas galima rūšiuoti? 89 11
Ar mokykla turi kompostavimo dėžę? 70 30
Ar mokykloje taupomas popierius? 100 0
Ar kopijuoja ant dviejų lapo pusių? 88 12
Ar mokykloje yra pakankamai šiukšlių dėžių? 90 10
Ar mokykloje vaikai vienas kitą ragina nešiukšlinti? 75 25
Ar mokykla dalyvauja šiukšlių rinkimo talkose? 90 10
Ar klasėje turite skrajutė apie atliekų rūšiavimą? 95 5
Ar pasikeitė tavo požiūris į atliekų rūšiavimą? 98 2
Ar pats supranti rūšiavimo svarbą? 94 6
Ar namuose tėvams paaiškinai svarbą atliekų rūšiavimo? 40 60

 

GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMA  METINĖ ATASKAITA

 PARENGĖ: KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖS

 MOKYKLOS GAMTOSAUGINIS KOMITETAS

 2015

 KAZLŲ RŪDA

Metinės ataskaitos lentelė

 

 1. Gamtosauginis komitetas

 

Gamtosauginio komiteto nariaiAsta Balnienė;

 

 

 

Jurga Kvietkauskienė;

 

 

 

Rasa Mocevičiūtė;

 

 

Lina Makauskienė;

 

 

 

Dalia Valė Petraitienė;

 

 

 

 

Daiva Vaitiekūnienė;

 

 

Kristina Zeidenbergienė;

 

Algimantas Kazakevičius;

 

Juozas Vitukynas;

 

 

Jonas Dabrila;

Amanda Mockeliūnaitė;

 

Radvilė Valentukonytė;

Gabrielė Žemaitytė.

Pareigos. Sritis už kurią atsakingasFizikos ir informacinių technologijų vyresnioji mokytoja; veiklų fiksavimas, veiksmų plano įgyvendinimas.

 

Anglų kalbos mokytoja metodininkė; informacijos sklaida, veiksmų plano įgyvendinimas.

 

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja; audito

(aplinkosauginis situacijos įvertinimas)

 

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja; informacijos sklaida, veiksmų plano įgyvendinimas.

 

Geografijos vyresnioji mokytoja;

audito  (aplinkosauginis situacijos įvertinimas), veiksmų plano įgyvendinimas.

 

Biologijos vyresnioji mokytoja; veiksmų plano įgyvendinimas.

 

Bibliotekininkė; informacijos sklaida.

 

Kazlų Rūdos girininkijos girininkas;

 

Kazlų Rūdos savivaldybės vyriausias ekologas;

 

Gamtosauginio komiteto pavaduotojas.

 

Gamtosauginio komiteto sekretorė.

 

Informacijos sklaida.

 

Informacijos sklaida.

Gamtosauginio komiteto pirmininkas(-ė)Rasa Žemaitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, chemijos mokytoja metodininkė , technologijų vyresnioji mokytoja.
Kaip dažnai vyksta Gamtosauginio komiteto posėdžiai (parašyti datas kada jie vyko) Vieną kartą į mėnesį.2014-03-12, 2014-04-03, 2014-05-15

2014-09-19, 2014-10-17, 2014-11-20

2014-12-17.

 

Ar Gamtosauginių mokyklų komiteto posėdžiuose dalyvauja mokinių tėvai, įstaigų ar įmonių atstovai? Gamtosauginių mokyklų komiteto posėdžiuose nedalyvauja tėvai, įstaigų ar įmonių vadovai.
Ar visada posėdžiu metu priimami sprendimai? Kaip jie priimami? Posėdžių metu galutiniai sprendimai ne visada priimami. Jie priimami bendru susitarimu.
Kokiu būdu Gamtosauginiam komitetui savo pasiūlymus gali išsakyti moksleiviai, kurie nedalyvauja posėdžiuose? Raštu, elektroniniu paštu, naudojantis elektroniniu dienynu.
Kaip Gamtosauginis komitetas informuoja likusią mokyklos dalį apie savo priimtus sprendimus? Raštu, elektroniniu paštu, naudojantis elektroniniu dienynu.

 

 1. Auditas (aplinkosauginis situacijos įvertinimas)
Kas ir kada atliko aplinkosauginį auditą? Gamtosauginio komiteto nariai  2014 m. kovo mėn. 
Kiek moksleivių ir mokytojų apklausta? Apklausoje dalyvavo 200 mokinių (5-10 klasių) ir 10 mokytojų. 
Kokios temos buvo pasirinktos? Pagilinti žinias ir praktinius įgūdžius atliekų, miško ir gamtos srityse.
Kas paaiškėjo iš pirmo aplinkosauginio audito? (trumpai aprašyti apklausos rezultatus) Mūsų  atliktas Gamtosauginių mokyklų programos auditas parodė, kad mokykloje yra daug sričių (atliekos, energetika, mokyklos aplinka, transportas), kuriose būtina daug tobulėti. Nusprendėme, kad svarbiausia mums išsiaiškinti, pagilinti žinias ir praktinius įgūdžius atliekų, miško ir gamtos srityse.
Kas ir kada atliko tarpinį auditą? Gamtosauginio komiteto nariai  2014 m. birželio mėn. 
Kiek moksleivių ir mokytojų apklausta? Apklausoje dalyvavo 150 mokinių (6-9 klasių) ir 7 mokytojai. 
Kokios išvados buvo padarytos atlikus tarpinį auditą ir palyginus jį su pirmuoju aplinkosauginiu auditu? Atliktas Gamtosauginių mokyklų programos tarpinis auditas parodė, kad mokykloje atliekų ir miško srityse palyginus su pirmuoju aplinkosaugos auditu, rezultatai pagerėjo. Vykdytos veiklos tiesiogiai susiję su atliekų ir miško sritimis. 

 

 1. Veiksmų planas
Kas dalyvavo įgyvendinant veiksmų planą? Gamtosauginio komiteto nariai, klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, miškininkai. 
Ar visa mokykla žinojo veiksmų planą? Visa mokykla žinojo apie veiksmų planą. 
Kaip ji apie tai buvo informuota? Skelbimų lentoje raštu, naudojantis elektroniniu dienynu, mokyklos  svetainėje. 
Pridėkite veiksmų plano kopiją.

 

 1. Gamtosauginių mokyklų programos vykdymas
Kokia dalis mokyklos bendruomenės dalyvavo įgyvendinant Gamtosauginių mokyklų programą? 2/3 mokyklos bendruomenės dalyvavo įgyvendinant Gamtosauginių mokyklų programą.
Ar mokinių iniciatyvumas didina Gamtosauginių mokyklų programos įgyvendinimą? Taip
Pateikite pavyzdžių kaip mokinių iniciatyvumas didina GMP įgyvendinimą? Iniciavo akciją „DAROM“ ir noriai dalyvavo.
Aprašykite trumpai apie tai, ką mokiniai patys nuveikė programos įgyvendinimo labui, kokie surengti projektai, parodos, akcijos? Mokinių kūrybinių darbų paroda Kazlų Rūdos savivaldybės viešojoje bibliotekoje „Vandens lašelio kelionė“.Fotografijos konkursas „Mūsų mylimiausi gyvūnai“.

Akcija „Nepareikt pro nuskriaustą, alkaną ir sušalusį gyvūną – jam reikia tavo pagalbos“.

Projektas „Mano žalioji palangė“.

Medelių sodinimo akcija.

Švarinimo akcija „Švari gamta – darni tauta“.

Priede pateikite mokymo planų pavyzdžių

 

 1. Informavimas
Kurioje mokyklos vietoje yra Gamtosauginių mokyklų programos informavimo stendas?  Mokyklos II aukšto koridoriuje.
Kokia informacija pateikiama stende? Gamtosauginių mokyklų programos veiklos veiksmų planas, akcijų, konkursų skelbimai.
Kas yra atsakingas už ten pateikiamą informaciją? Rasa Žemaitienė
Kaip dažnai keičiama ir papildoma informacija stende? 3-4 kartus per mokslo metus.
Kokiais kitais būdais mokyklos bendruomenė informuojama apie Gamtosauginių mokyklų programą? (internetinė svetainė, lankstinukai, mokyklos laikraštis). Internetinėje svetainėje, socialiniame puslapyje „Facebook“
Ar mokykla skelbiasi spaudoje? (prašome pateikti kopijas) Taip
Kaip mokyklos Gamtosauginių mokyklų programą vertina savivaldybės administracija (meras, švietimo skyrius, ekologas), seniūnas (-ė) ir kt.? Kazlų Rūdos savivaldybės vyriausias ekologas Gamtosauginių mokyklų programą mokyklos vertina teigiamai.
Ar mokykla bendradarbiauja su kitomis švietimo įstaigomis? Ne

 

 1. Gamtosauginis kodeksas
Prašome plačiau apibūdinti kaip buvo sukurtas Jūsų mokyklos Gamtosauginis kodeksas? Buvo skelbiamas tarpklasinis konkursas.Sudaryta vertinimo komisija ( 3 dalykų mokytojai), Gamtosauginio kodekso vertinimo kriterijai, paskelbti nugalėtojai.
Kaip dažnai (jei taip yra) jis keičiamas, atnaujinamas?
Kurioje mokyklos vietoje eksponuojamas? Mokyklos II aukšte
Kaip yra užtikrinama, kad visi, tiek mokiniai tiek ir kiti mokyklos bendruomenės nariai jį matytų? Eksponuojamas II aukšte
Pateikite Gamtosauginio kodekso nuotrauką
Pateikite Gamtosauginių mokyklų programos informacinio stendo nuotrauką

 

 1. Pasiekimai

Pažymėkite temas, kurios buvo pasirinktos mokykloje? Trumpai aprašykite kokie pasiekimai kiekvienos pasirinktos temos įgyvendinime ir/ar kokie buvo vykdomi maži projektai, akcijos, parodos vystant šias temas?

Tema Apibūdinkite kokios veiklos (projektai, parodos, akcijos ir kt.) buvo įgyvendintos.
Energija Netradicinė pamoka „Lietuvos energijos gavimas ir panaudojimas.“ 
Vanduo Stendas „Vandens lašelio kelionė“, skirtas Pasaulinei vandens dienai.Netradicinė pamoka „Vandens valymo įrenginiai“.

Konferencija „Gyvenimo aplinkos kokybės gerinimas Kazlų Rūdoje“

 

Atliekos Integruotos pamokos „Tara ir medžiagos“.Akcija „DAROM“.

Integruotos pamokos „Chemija ir aplinka“.

Edukacinės pamokos „Kaip rūšiuoti atliekas?“

Filmo peržiūra „Šiukšlės – globalinė problema“.

Filmo „Aš rūšiuoju“  peržiūra.

Paroda „EKO medžiai“

Integruota pamoka „Iš antrinių žaliavų papuošti drabužiai“.

Projektas „Mąstau, rūšiuoju, gyvuoju“.

„Gyvybės medis“ paroda iš aplikacijų.

XV Šešupės baseino jaunųjų gamtininkų konferencija.

 

Transportas
Sveika gyvensena Judrieji žaidimai „Sveikatingumo takas“ .Sportinės varžybos „Linksmosios estafetės“.

Pasaulinė diena be tabako.

Pasaulinė veiksmo savaitė.

Akcija „Sveikatingumo pertraukų savaitė“.

 

Mokyklos aplinka Akcija „Puoškime mokyklos koridorių palanges“.Įkurta aplinkos tvarkymo darbo grupė.

 

Gamta ir bioįvairovė Gamtos mokslų konkursas ‚Olympis“.Inkilų gamyba „Padovanokime namus sparnuočiams“

Akcija „Ieškokime gamtos paslapčių knygose“.

Akcija „Inkilų kėlimo akcija“.

Fotografijų paroda „Mūsų mylimiausi gyvūnai“.

Mokinių kūrybinių darbų konkursas „Išsaugokime gamtą“.

Edukacinės pamokos „Žemė – mūsų planeta“.

Žemės dienos renginiai.

Akcija „Žalioji planeta“, plakatų gamyba.

Projektas „Mano žalioji palangė“.

Filmo „Miškas ir žmogus peržiūra“ ir diskusijos.

Medelių sodinimo akcija.

Tarptautinė biologijos diena.

Pasaulinė aplinkos apsaugos diena.

Miško diena.

Lietuvos 6-oji gamtos mokslų olimpiada.

Tradicinė miškų švarinimo akcija „Švari gamta – darni tauta“.

 

Vietos Darbotvarkė 21  

 

 1. Bendras skyrius
Aprašykite kaip Gamtosauginių mokyklų programa gali būti vystoma ateityje? Gamtosauginių mokyklų programa detaliau būtų integruojama į mokomųjų dalykų programos, numatomos veiklos organizuojamos  pasirenkant įvairius mokymo būdus ir formas. 
Punktais išdėstykite Gamtosauginių mokyklų programos naudą ir privalumus? Programa padėjo tobulėti mokiniams ir jų mokytojams. Ugdyti asmenines, pažinimo, bendravimo ir bendradarbiavimo  kompetencijas. 

 

 1. Papildoma informacija
Apibūdinkite kokius pokyčius pastebite mokykloje nuo dalyvavimo Gamtosauginių mokyklų programoje pradžios (ar nuo Žaliosios vėliavos gavimo)? Gamtosauginių mokyklų programos veiklų planas įpareigojo atlikti visas veiklas pagal numatytus žingsnius. Gamtosauginių mokyklų programos dalyvius ši bendra veikla subūrė į   komandą. Keičiasi mokinių požiūris, supratimas į mus supančią aplinką, Glaudesnis ryšys su Kazlų Rūdos savivaldybės vyriausiu ekologu, Kazlų Rūdos girininkijos girininkais.
Kokius pokyčius patys įgyvendinote nuo Žaliosios vėliavos gavimo? Gražėja mokyklos aplinka, sodinami augalai,  mokyklos koridorius puošia mokinių kūrybinių darbų eksponuojamos parodos, plaktai, foto nuotraukų parodos. Sužaliavo mokyklos koridoriuose palangės.
Apibūdinkite su kokiomis problemomis susidūrėte vykdant Gamtosauginių mokyklų programą? Vykdant Gamtosauginių mokyklų programą yra sudėtinga rasti finansavimą startiniam mokesčiui sumokėti, kad mokykla galėtų dalyvauti šioje programoje.

 

 1. Pasirašytas prašymas skirti Žaliąją vėliavą (gali būti teikiamas el. forma) T
 2. Audito rezultatai (išvados) T
 3. Veiksmų planas (teikiamas rudenį) T
 4. Integracijos į mokymosi procesą pavyzdžiai (pamokų planai, aprašai, nuotraukos) T
 5. Informacinio stendo kopija (nuotrauka ar kt. el. forma) T
 6. Gamtosauginio kodekso kopija   T
 7. Kita (nurodykite):

—————————-

Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!” II etapo rezultatai

2014 m. kovo 25 d.

Dėkojame uţ Jūsų aktyvumą dalyvaujant projekte “Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!”. Svarbu, kad moksleiviai būtų skatinama atsakingai ţiūrėti į atliekų rūšiavimą ir suprastų savo indėlio rūšiuojant atliekas svarbą. Nekantriai informuojame apie pirmojo 2014 – 2015 m.m. vykstančio projekto “Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!” II etapo rezultatus. Alytaus apskritis
Mokyklos pavadinimas Surinktas elektronikos atliekų kiekis
Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla 45 kg.
Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla 6,8 kg.
Kauno apskritis
Kauno ,,Santaros” gimnazija 7 kg.
Kauno raj. Babtų gimnazija 13,5 kg.
Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazija 3 kg.
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų mokykla 1 kg.
Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija 40 kg.
Kauno Jono Jablonskio gimnazija 3 kg.
Prienų ,,Ţiburio” gimnazija 10 kg.
Prienų r. Stakliškių vidurinė mokykla 10 kg.
Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla 3 kg.
Kėdainių “Atţalyno” gimnazija 19 kg.
Klaipėdos apskritis
Vainuto gimnazija 8 kg.
Klaipėdos rajono Judrėnų S.Dariaus pagrindinė mokykla 7 kg.
Marijampolės apskritis
Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla 30 kg.
Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla 27 kg.
Marijampolės sav.Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija 18 kg.
Panevėţio apskritis
Birţų “Atţalyno” vidurinė mokykla 20 kg.
Kupiškio rajono Antašavos pagrindinė mokykla 16 kg.
Panevėţio Kazimiero Paltaroko gimnazija 24 kg.
Šiaulių apskritis
Kelmės Jono Graičiūno gimnazija 94 kg.
Mindaugių pagrindinė mokykla 59 kg.
Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla 20 kg.
Šiaulių r.Meškuičių gimnazija 5 kg.
Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykla 20 kg.
Radviliškio jaunimo mokykla 25 kg.
Tauragės apskritis
Tauragės r. Ţygaičių gimnazija 48 kg.

 

Tauragės,,Versmės“ gimnazija 5 kg.
Tauragės profesinio rengimo centras 25 kg.
Telšių apskritis
Sedos Vytauto Mačernio gimnazija 7 kg.
Maţeikių Gabijos gimnazija 61 kg.
Maţeikių Senamiesčio pagrindinė mokykla 3 kg.
Utenos apskritis
Utenos Dauniškio gimnazija 30 kg.
Zarasų ţemės ūkio mokykla 9 kg.
Vilniaus
Vilniaus Gerosios Vilties vidurinė mokykla 25 kg.
Vilniaus centro vidurinė mokykla 11 kg.
Vilniaus Ţirmūnų gimnazija 2 kg.
Trakų rajono Aukštadvario vidurinė mokykla 1 kg.
Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto” vidurinė mokykla 14 kg.
Vilniaus savivaldybės Grigiškių vidurinė mokykla 10 kg.

II-III vietų laimėtojai:

11) Alytaus Vidzgirio pagrindinė mokykla

12) Kėdainių “Atţalyno” gimnazija

13) Kauno raj. Babtų gimnazija

14) Klaipėdos rajono Judrėnų S.Dariaus pagrindinė mokykla

15) Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla

16) Marijampolės sav.Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

17) Birţų “Atţalyno” vidurinė mokykla

18) Kupiškio rajono Antašavos pagrindinė mokykla

19) Mindaugių pagrindinė mokykla

20) Radviliškio jaunimo mokykla

21) Tauragės,,Versmės“ gimnazija

22) Tauragės profesinio rengimo centras

23) Sedos Vytauto Mačernio gimnazija

24) Maţeikių Senamiesčio pagrindinė mokykla

25) Zarasų ţemės ūkio mokykla

26) Šalčininkų r. Dieveniškių ,,Ryto” vidurinė mokykla

27) Vilniaus centro vidurinė mokykla

Apie savo pasirinktą prizą (marškinėlius / kamuolį su Vilnius “Lietuvos ryto”, Kauno “Ţalgirio” ar Klaipėdos “Neptūno” ţaidėjų parašais) prašome informuoti el. paštu: socprojektai@epa.lt iki 2015 m. balandţio 2 d.

*Vietoj aukščiau išvardintų prizų galite gauti iki 50 bilietų į Klaipėdos “Neptūno” ar Vilniaus “Lietuvos ryto rungtynes”, tačiau kelionės išlaidomis rūpintis turėtumėte patys.