Integruota pamoka – išvyka šeštokams

Spalio 14 d. vyko  išvažiuojama integruota dorinio ugdymo (tikybos), technologijų bei profesinio ugdymo pamoka „Medžio drožyba krikščioniškose religijose“ 6a ir 6b klasių mokiniams. Netradicinėje aplinkoje šeštokai susipažino su Garliavos skulptoriumi Kazimieru Martinaičiu, kuris atskleidė medžio drožėjo profesijos unikalumą.

Menininkas pristatė drožiniuose esančius krikščioniškus simbolius, nusakė jų prasmę bei reikšmę. Mokiniai turėjo galimybę pamatyti, kaip rąstas virsta meno kūriniu, kuriame įamžinta mūsų istorija ir vertybės. Vėliau vykome apžiūrėti kryždirbio darbų Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje.

Atvykę į Kauną,  aplankėme Kristaus Prisikėlimo cerkvę. Čia pabuvoję, supratome, kokie yra krikščioniškų religijų (katalikų ir ortodoksų) skirtumai ir panašumai. Pamatėme, kaip žmonių tikėjimo ir kultūrų skirtumai gali tapti sielą praturtinančiomis dovanomis.

Tikybos mokytoja Jolita Paužienė