Iškilmingas Žaliosios vėliavos įteikimas

Lapkričio 12 dieną Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijoje vyko iškilminga Aplinkosauginio švietimo fondo Žaliosios vėliavos įteikimo ceremonija. Džiugu, kad tokiu apdovanojimu jau šeštus metus įvertinta Mokyklos veikla. Šią vėliavą gauna mokymo įstaigos, daug nuveikusios gamtosauginėje srityje.  Šventėje dalyvavo Gamtosauginių mokyklų programos koordinatorius Lietuvoje R. Rimavičius, taip pat Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja I. Živatkauskienė,  Kazlų Rūdos aplinkos apsaugos inspekcijos   vyriausioji specialistė A. Kondratienė, Valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos padalinio   atstovas R. Rutkauskas.

Renginys buvo pradėtas  N. Gelgotienės ir R. Venslauskienės ruošta menine kompozicija. Gamtosauginės mokyklos programos dalyviai pasidžiaugė įdomia ir turininga 2020 m. veikla. 8a kl. mokinė K. Vaišnoraitė kalbėjo apie svarbiausius  padarytus darbus: medelių, miško sodinimą, šiukšlių rinkimo akcijas, aplinkos tvarkymą, vykusias edukacines ir integruotas pamokas, paskaitas, projektinių darbų rašymą, gamtosauginį auditą ir kt.

Renginio  metu progimnazijos bendruomenę sveikino garbingi svečiai. Gamtosauginių mokyklų programos koordinatorius Lietuvoje R. Rimavičius  pasidžiaugė progimnazijos žaliųjų nuveiktais  darbais ir Gamtosauginės mokyklos programos koordinatorei progimnazijoje – skyriaus vedėjai  R. Žemaitienei bei gamtosauginio komiteto nariams įteikė Žaliąją vėliavą bei Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatą. Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Daugirdė  padėkojo už mokinių  ir pedagogų veiklos įvertinimą.  

Progimnazijos Gamtosauginės mokyklos programos dalyviai, džiaugdamiesi puikiu savo veiklos įvertinimu,  nuoširdžiai dėkoja  visai progimnazijos bendruomenei už bendrą darbą aplinkosaugos srityje.