Ląstelių tyrimas optiniu mikroskopu gamtos ir žmogaus pamokose

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Prano Dovydaičio progimnazijos 6 klasių  mokiniai  per gamtos ir žmogaus  pamokas atlikdami praktinius darbus stiprino praktinius stebėjimo, tyrinėjimo ir eksperimentavimo įgūdžius. Pamokos tikslas – pro mikroskopą stebėti įvairių organizmų ląsteles ir atpažinti jų struktūras.

Žinodami tikslą, mokiniai kelė hipotezę, atlikdami praktinius darbus ir analizuodami duomenis, formulavo išvadą, kuri patvirtina arba paneigia hipotezę. Mokiniai susidomėję stebijo ląsteles mikroskopais, tyrinėdami svogūno sandarą naudojo Petri lėkšteles ir preparavimui skirtus instrumentus. Tokie darbai motyvuoja mokinius, skatina juos domėtis gamtos mokslais, o mokymąsi paverčia įdomia veikla. Mokymasis – tai pažinimas, kurio negali būti be stebėjimų ir bandymų. Priemonių panaudojimas gamtos ir žmogaus pamokose  yra išprojekto ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis”.

Gamtos ir žmogaus mokytoja Rasa Žemaitienė