Pasveikinome kaimynus

Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriuje Prano Dovydaičio progimnazijoje tęsiasi Gerų darbų savaitės renginiai. Penktadienį progimnazijos mokiniai vyko pasveikinti su artėjančiomis šventėmis kaimynus – „Saulės“ mokyklos bendruomenę. Juk metams besibaigiant ateina ypatingas laikas, kai norima pasidalinti gerumu, daryti gerus darbus, pasakyti šilčiausius žodžius, kuriems kasdienybėje pritrūksta   laiko ar beskubant jie pamirštami. „Saulės“ mokyklos mokiniai – jau keletą metų progimnazijos sveikuoliškų ir  sportinių iniciatyvų bendražygiai. Bendrų  veiklų buvo numatyta ir praeitais mokslo metais, tačiau nuotolinis mokymasis nukėlė juos ateičiai.

Kalėdomis kvepiančią dovaną padėjo suruošti visa progimnazijos bendruomenė – kalėdinius meduolius ir kitus gardėsius kepė mokytojos, mamos, mokiniai, o 6b kl. mokiniai su klasės vadove J. Banioniene net 4 popietes triūsė technologijų kabinete. 8b kl. mokiniai parengė trumpą pasveikinimo programą ir penktadienį, lydimi klasės vadovės I. Juškevičienės, mokytojų N. Gelgotienės  ir R. Venslauskienės, nešini saldžiosiomis dovanomis, nuvyko į „Saulės“ mokyklos kiemą. Smalsu buvo pamatyti, kaip šiemet išpuošta mokykla, bet dėl saugumo mokiniai susitiko kieme, todėl turėjo galimybę pasigrožėti subtiliais langų karpiniais, nuotaikingai išpuoštu kiemu. Nuoširdaus susitikimo metu mokiniai kartu dainavo, sukosi liaudiškame ratelyje, apsikeitė širdingais sveikinimais, palinkėjimais, dovanomis. Buvo jauku, šilta ir gera – taip būna, kai esi laukiamas ir pats lauki susitikimo.

Nuoširdžiausia padėka kalėdinius gardėsius kepusiems  mokiniams, mokytojoms,  mamoms.

Ačiū visiems, darantiems gerus darbus.