Specialusis pedagogas

SPECIALIOJO PEDAGOGO PAGALBA TEIKIAMA, JEI MOKINYS:

  • nespėja dirbti pamokoje su kitais klasės draugais;
  • dėl kokių nors priežasčių labai atsilieka mokydamasis;
  • daro vis tas pačias klaidas ir nesugeba jų išvengti;
  • neįsimena mokomosios medžiagos;
  • nesugeba planuoti savo darbo pamokoje.

Specialioji pedagogė  teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus (globėjus).