Administracija

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Asta Daugirdė
 +370 (343) 95284
 
Skyriaus vedėja
Loreta Strukaitienė
 +370 (343) 95407
 
Skyriaus vedėja
Rasa Žemaitienė
+370 (343) 95407